Karriärer

Careers

Visa öppningar View Openings

Bli en del av IntelLaw Journey

Be a part of IntelLaw Journey

Samarbeta med dedikerade experter

Team up with dedicated experts

Är du angelägen om att vara i framkant när det gäller att säkerställa efterlevnad av GDPR, AI och informationssäkerhet? Fantastiskt! På IntelLaw är vi på uppdrag att hjälpa företag att uppnå sina mål genom IT-juridisk support, och vi letar alltid efter nya kollegor att gå med oss.

Are you eager to be at the forefront of ensuring GDPR, AI, and information security compliance? Fantastic! At IntelLaw, we're on a mission to help businesses achieve their goals through IT law support, and we're always looking for new colleagues to join us.


Samarbeta med hjälpsamma och passionerade kollegor som delar våra kärnvärden:

Collaborate with helpful and passionate colleagues who share our core values:

  • Kvalitetsdriven: Allt vi levererar lägger till värde för våra kunder.
  • Quality-Driven: Everything we deliver adds value to our clients.
  • Service-minded: Vi agerar snabbt på våra kunders behov, ger förstklassig hjälp.
  • Service-Minded: We act promptly on our clients' needs, providing top-notch assistance.
  • Ett team: Vi värdesätter bidrag från alla, främjar en kultur av lärande och återkoppling.
  • One Team: We value contributions from everyone, fostering a culture of learning and feedback.
  • Kommunikation: Vi prioriterar nära kontakt med våra kunder för att se till att vi uppfyller deras behov från början till slut.
  • Communication: We prioritize close contact with our clients to ensure we meet their needs from start to finish.

Som en del av vårt team kommer du att spela en viktig roll för att göra skillnad och skapa en säkrare värld. Vi kan inte vänta med att träffa dig och påbörja denna spännande resa tillsammans!

As a part of our team, you'll play a vital role in making a difference and creating a safer world. We can't wait to meet you and embark on this exciting journey together!

image

Växa din karriär och passion

Grow Your Career and Passion

Alla våra medarbetare spelar en viktig roll i vårt uppdrag. Som din arbetsgivare vill vi få ut det mesta av dina talanger. Det spelar ingen roll var du börjar med oss, det finns många sätt att utveckla din karriär. Med rätt drivkraft och passion hittar du oändliga möjligheter.

All our employees play an essential part in our mission. As your employer, we want to make the most out of your talents. It doesn't matter where you start with us, there are many ways to develop your career. With the right drive and passion, you'll find endless possibilities.

image

Fjärrarbeten

Remote work

Vi på IntelLaw tillåter alla våra medarbetare att arbeta var som helst i Europa. Vi tror att distansarbete kan göra våra medarbetare mer produktiva och ha en bättre balans mellan arbete och liv.

We at IntelLaw allow all our employees to work from anywhere in Europe. We believe that remote work can make our employees more productive and also have a better work/life balance.

image

Stora fördelar

Great Perks

På IntelLaw kommer du att njuta av fördelarna i kombination med andan av en skalning. Dessutom kommer du att ha obegränsade möjligheter att utmärka sig professionellt och ha några stora förmåner samtidigt som du gör de saker du älskar.

At IntelLaw you’ll enjoy the benefits in combination with the spirit of a scale-up. In addition, you’ll have unlimited opportunities to excel professionally and have some great perks while doing the things you love.

Our use of Cookies

We use essential cookies to ensure that our website functions properly. These cookies are vital, as they provide core features such as security, network management, and accessibility. You have the option to disable these cookies by adjusting your browser settings, but please note that doing so may impact the performance and functionality of our website.

By clicking “Accept”, you consent to the storage of cookies on your device to improve site navigation. View Privacy Policy